Teknoloji kelimesi günümüze özgü gelişmeleri veya yenilikleri akla getirse de insanlar tarafından teknolojinin kullanılması serüveni çok eskiye dayanmaktadır. Doğal kaynakların araç olarak kullanılması ile başlayan süreçte basit aletlerle bir nevi ortaklık kurulmuştur.

Bu ortaklık kimi zaman felaketlere neden olmuş, kimi zaman büyük kazanımları beraberinde getirmiştir. Teknolojik yenilikler; bireyin alışkanlıklarını değiştirebilmekte ve yaşam biçiminde belirleyici rol oynayabilmektedir. Haliyle, teknolojik gelişmeler toplumsal ilişkilere doğrudan müdahale edebilen güçlü bir etkiye de sahip duruma gelmiştir.  

Bilgi birikimi ve deneyim ile yoğrulan serüvenin günümüzde geldiği nokta ise çarpıcıdır. Özellikle bilgisayar ve internetin yaygın kullanımı ile gelişimi hayatımızda köklü değişikliklere neden olmaktadır.

Eğitim, sağlık, sanayi, tarım, iletişim gibi günlük hayatın her alanında bilgisayar uygulamaları kullanılmakta ve sürekli teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Barınma, ulaşım, yapım yönetimi, malzeme, altyapı, enerji ve planlama gibi inşaat mühendisliği alanlarında da çeşitli değişimler ve sürekli yenilikler gözlenmektedir.  

Odamız tarafından ilk defa düzenlenecek olan bu Sempozyumda; gelişen teknolojinin ve bilgisayar uygulamalarının inşaat mühendisliğine etkilerini konuşmak, mevcut uygulamaları ve yakın gelecekte bizleri hangi gelişmelerin beklediğini beraber tartışmak istiyoruz.