Sempozyuma bildiri sunmak isteyen katılımcıların genişletilmiş bildiri özeti metnini en geç uzatılmış tarih olan 15 Ekim 2023′e kadar tgs@imo.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.  Bildiri özetleri için belirlenen şablonun kullanılması gereklidir. Bir yazar Sempozyuma birden çok bildiri ile katılabilir.

Genişletilmiş bildiri özetlerine ilişkin Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından hakem değerlendirmesi yapılacaktır. Genişletilmiş bildiri özeti değerlendirme sonucu en geç 1 Kasım 2023 tarihine kadar başvuru sahiplerine bildirilecektir.

Genişletilmiş bildiri özeti kabul edilenler; Sempozyumda sözlü veya poster sunum yapacaktır. Ayrıca bildiri tam metinleri istenmeyecek olup sunumu yapılan bildirilerin genişletilmiş özet kitabı yayımlanacaktır.

Genişletilmiş bildiri özeti şablonunu indirmek için tıklayınız.