SEMPOZYUM
TAMAMLANDI

Odamız adına İMO Ankara ve İMO Muğla Şubeleri tarafından düzenlenen “Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu” 22-23 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara İMO Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Sempozyum İMO Ankara Şubesi YK Başkanı Bülent Tatlı, İMO Muğla Şubesi YK Başkanı Engin Fırat Ata, Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Dr. Öğr. Üyesi Aslı Akçamete Güngör, İMO YK Başkanı Taner Yüzgeç ve KTMMOB İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu‘nun yaptıkları açılış konuşmalarıyla başladı. 

Düzenleme Kurulu tarafından kabul edilen 23 bildirinin 6 oturumda sözlü olarak sunulduğu sempozyumda ayrıca 4 davetli konuşmacı da sunumlarını gerçekleştirdi.
Bu kapsamda davetli konuşmacılar;
– “Yapı Yaşam Döngüsünde Bilgilerin Düzenlenmesi, Sayısallaştırılması ve Yönetimi” başlığıyla Ahmet Çıtıpıtıoğlu,
– “İnşaat Mühendisliğinde Güncel Yapay Zeka Uygulamaları: Üretken Yapı” başlığıyla Gamze Yüksel,
– “Geleceğin İnşasında Sıfır-Karbon Binalar” başlığıyla Türkan Göksal Özbalta,
– “Akıllı Şehirler ve Mevcut Yapı Stoğunun Dijitalleştirilmesi” başlığıyla Süleyman Arda Güler 
birer konuşma gerçekleştirdiler. 

Sempozyumun ilk günü, sempozyumun resmi sponsoru olan Oska Yazılım Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Caner Demircan tarafından yapılan “Yapay Zekaya Hakediş Öğretmek mi?” başlıklı ürün tanıtım semineri ile tamamlandı. 

Sempozyum kapanışında ise kolaylaştırıcılığını Selçuk Uluata‘nın yaptığı; Ahmet Hasan KoltuksuzBeno Kuryel ve Mustafa Atmaca‘nın panelist olarak yer aldığı “Teknoloji, Mühendislik ve Geleceğimiz” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Sempozyum haberi ve fotoğraflarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sempozyum bildiriler kitabına ulaşmak için tıklayınız.


Sempozyumu açılış konuşmaları, 6 oturum ve panel olmak üzere 8 parça şeklinde
İnşaat Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi internet sitesi üzerinden izleyebilirsiniz.
Sempozyumu izlemek için tıklayınız.

Sempozyum Broşürü

Sempozyum Programı

Birinci Gün 22 Aralık 2023 CUMA
İkinci Gün 23 Aralık 2023 CUMARTESİ

Sempozyum Yeri: İMO KKM Teoman Öztürk Salonu – Necatibey Caddesi No:5709.30-10.00
     Kayıt

10.00-11.00      Açılış Konuşmaları

                             1. Oturum – Oturum Başkanı: Jozef Kubin
11.00-11.45      Yapı Yaşam Döngüsünde Bilgilerin Düzenlenmesi, Sayısallaştırılması ve Yönetimi
                             Davetli Konuşmacı: Ahmet Çıtıpıtıoğlu
11.45-12.00      Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı
                             Vesile Hatun Akansel, Ozan Öğünç, Elif Şentümür, Ahmet Yakut, H. Polat Gülkan
12.00-12.15      Yapıların Risk Durumlarının Belirlenebilmesi için 3B Modelleme
                             Merve Bayraktar, Muhammed Tunahan Beyhan, Burcu Güldür Erkal
12.15-12.30      Deprem Bölgelerindeki Köprülerimizin Olası Deprem Hasar Tahminlerinin Hazırlanması
                             Mustafa Gövercin, A.Abdullah Dönmez, Yasin Fahjan
12.30-14.00     Yemek Arası

                             2. Oturum – Oturum Başkanı: Halit Cenan Mertol
14.00-14.45    İnşaat Mühendisliğinde Güncel Yapay Zeka Uygulamaları: Üretken Yapı
                             Davetli Konuşmacı: Gamze Yüksel
14.45-15.00    Eniyilemeli Sonlu Elemanlar Yöntemi
                             Hakan Özbaşaran, Y. Cengiz Toklu
15.00-15.15      Afet Yönetiminde Doğal Dil İşleme: Acil Durum Müdahalelerini Hızlandırmak ve İyileştirmek
                             Tarkan Karaçay, Hakan Özbaşaran
15.15-15.30      Metasezgisellerle Afet Sonrası Vaziyet Planı Optimizasyonu
                             Buse Bölek, Hakan Özbaşaran, Osman Tutal
15.30-15.45     Serbest Metin Girdisi ile Kafes Sistem Tasarımı için Yapay Zekâ Destekli Bir Yazılım Çerçevesi
                              Tolga Açıkgöz, Hakan Özbaşaran
15.45-16.00     Ara

                             3. OturumOturum Başkanı: İsmail Özgür Yaman
16.00-16.15      Trafik Kordonlarında O-D Matris Hesapları için Bluetooth Sensör Verilerinin Sadeleştirilmesine Yönelik Bir Algoritma Önerisi
                             Beylun Özlü, Mustafa Sinan Yardım
16.15-16.30      Toplu Taşıma İşletmesinde Talep Odaklı Sistem Yaklaşımı
                              İsmail Adalıoğlu, Gürcan Sarısoy
16.30-16.45      Türkiye Otoyollarının Tarihsel Süreci ile Getirdiği Finansal ve Teknolojik Yenilikler
                              İrfan Ünal
16.45-17.00     Karayolları Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi
                             Özgenç Uslu, Önder Çelik
17.00-17.15      Ara
17.15-18.00      Yapay Zekaya Hakediş Öğretmek mi? – Oska Yazılım Ürün Tanıtım Semineri
                             Caner Demircan

Sempozyum Yeri: İMO KKM Teoman Öztürk Salonu – Necatibey Caddesi No:57


09.30-10.00     Kayıt

                               4. Oturum – Oturum Başkanı: Çağla Meral Akgül
10.00-10.45      Geleceğin İnşasında Sıfır-Karbon Binalar
                               Davetli Konuşmacı: Türkan Göksal Özbalta

10.45-11.00       3 Boyutlu Yazıcılardaki Baskı Hatalarının Hibrit Görüntü İşleme Yöntemleri ile Tespit Edilmesi
                              Yavuz Selim Taşpınar, Eren Dağlı, Mahmut Yıldız, Mustafa Büber
11.00-11.15         3 Boyutlu Baskı Yöntemiyle Üretilen Sürdürülebilir Betonun Analizi
                               Harun İsfendiyaroğlu
11.15-11.30        Konsol Dayanma Duvarları için Optimum Maliyet ve CO2 Emisyonunun Sezgisel Algoritma Tabanlı Araştırılması 
                              Esra Uray, Merve Bağcı, Ünzile Mehtap Bedir
11.30-11.45        İç Mekân Konumlandırma Teknikleri ile Rölöve Hazırlanması
                              Önder Halis Bettemir, Nezir Doğan
11.45-12.00       Blok Zincir Tabanlı Akıllı Sözleşme ile İnşaat Sahasına Boya Tesliminin Yapılması 
                              Önder Halis Bettemir, Ali Uzunkaya
12.00-13.00      Yemek Arası

                               5. Oturum – Oturum Başkanı: Y. Cengiz Toklu
13.00-13.45    
  Akıllı Şehirler ve Mevcut Yapı Stoğunun Dijitalleştirilmesi
                               Davetli Konuşmacılar: Deniz Ülgen, Süleyman Arda Güler
13.45-14.00       Betonarme Yapılarda Deprem ve Donatı Korozyonundan Kaynaklanan Hasarların Derin Transfer Öğrenme Yöntemi İle Tespiti
                               Gamze Doğan, Musa Hakan Arslan, Alper İlki
14.00-14.15       Betonarme Yapılarda Yapısal ve Yapısal Olmayan Hasarların Derin Öğrenme ile Ayrımı
                               Beyza Gültekin, Gamze Doğan
14.15-14.30       Betonarme Yapı Elemanlarında Deprem Sonrası Hasarların Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Sınıflandırılması
                               Mertcan Yılmaz, Gamze Doğan, Musa Hakan Arslan, Alper İlki
14.30-14.45      Ara

                               6. Oturum – Oturum Başkanı: Berna Unutmaz
14.45-15.00      Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminde Uzaktan Algılama ve Yerel İstasyon Verilerinin Karşılaştırılması: Aşağı Seyhan Havzası için Bir Uygulama
                              Halil Karahan, Mahmut Çetin, Müge Erkan Can
15.00-15.15       Bir Tünel Kazısında Meydana Gelen Aşırı Deformasyonlar ve Bu Deformasyonlara Karşı Zemin İyileştirme Tasarımının Modellenmesine Yönelik Bir Vaka Analizi
                              Bartu Çelenk, Sami Oğuzhan Akbaş
15.15-15.30       Yüksek Binalarda Titreşim Frekanslarının Faz Temelli Optik Akış ile Tespitine Dair Deneysel Bir Çalışma
                              Ferit Yardımcı, Cem Yalçın
15.30-15.45       Bilgisayar Kullanan Kadar Akıllıdır
                               Ergun Gedizlioğlu
15.45-16.00       Ara
16.00-17.00       Panel: Teknoloji, Mühendislik ve Geleceğimiz 
                               Kolaylaştırıcı: Selçuk Uluata
                               Panelistler:  Ahmet Hasan Koltuksuz, Beno Kuryel, Mustafa Atmaca

Davetli Konuşmacılar

Sempozyum yaklaşıyor

Ajandanıza eklemeyi unutmayın!

00
Gün
-
00
Saat
-
00
Dakika
-
00
Saniye

Sempozyum Sponsorları