Sempozyum Konuları

Sempozyumda sunulacak bildiriler için belirlenen konu başlıkları aşağıda yer almaktadır. Belirlenen konu başlıkları kapsamına giren ve inşaat mühendisliği uzmanlık alanları (yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik ve su kaynakları, kıyı-liman, yapım yönetimi ve yapı işletmesi, yapı malzemeleri) ile ilişkili tüm başvurular kabul edilecektir.

Ayrıca mühendislikte bilgisayar uygulamaları ve teknolojik gelişmeler alanında olup Sempozyum konuları kapsamında yer almayan çalışmaların da tarafımıza gönderilmesini beklemekteyiz. Sempozyum konu başlıkları kapsamında yer almayan çalışmalar, Bilim ve Danışma Kurulunun uygun görmesi halinde programa dâhil edilebilecektir.