Sempozyum programına detaylı bir şekilde ulaşabilmek için aşağıda “Birinci Gün” ve “İkinci Gün” sekmelerine tıklayabilirsiniz.
Sempozyum broşürünü görüntülemek ve/veya indirmek için görsele tıklayınız.

Sempozyum Yeri: İMO KKM Teoman Öztürk Salonu
Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay – Ankara

Birinci Gün 22 Aralık 2023 CUMA
İkinci Gün 23 Aralık 2023 CUMARTESİ

09.30-10.00     Kayıt
10.00-11.00      Açılış Konuşmaları

                             1. Oturum – Oturum Başkanı: Jozef Kubin
11.00-11.45      Yapı Yaşam Döngüsünde Bilgilerin Düzenlenmesi, Sayısallaştırılması ve Yönetimi
                             Davetli Konuşmacı: Ahmet Çıtıpıtıoğlu
11.45-12.00      Simurg Resilience: Deprem Risk ve Dirençlilik Karar Destek Yazılımı
                             Vesile Hatun Akansel, Ozan Öğünç, Elif Şentümür, Ahmet Yakut, H. Polat Gülkan
12.00-12.15      Yapıların Risk Durumlarının Belirlenebilmesi için 3B Modelleme
                             Merve Bayraktar, Muhammed Tunahan Beyhan, Burcu Güldür Erkal
12.15-12.30      Deprem Bölgelerindeki Köprülerimizin Olası Deprem Hasar Tahminlerinin Hazırlanması
                             Mustafa Gövercin, A.Abdullah Dönmez, Yasin Fahjan
12.30-14.00     Yemek Arası

                             2. Oturum – Oturum Başkanı: Halit Cenan Mertol
14.00-14.45    İnşaat Mühendisliğinde Güncel Yapay Zeka Uygulamaları: Üretken Yapı
                             Davetli Konuşmacı: Gamze Yüksel
14.45-15.00    Eniyilemeli Sonlu Elemanlar Yöntemi
                             Hakan Özbaşaran, Y. Cengiz Toklu
15.00-15.15      Afet Yönetiminde Doğal Dil İşleme: Acil Durum Müdahalelerini Hızlandırmak ve İyileştirmek
                             Tarkan Karaçay, Hakan Özbaşaran
15.15-15.30      Metasezgisellerle Afet Sonrası Vaziyet Planı Optimizasyonu
                             Buse Bölek, Hakan Özbaşaran, Osman Tutal
15.30-15.45     Serbest Metin Girdisi ile Kafes Sistem Tasarımı için Yapay Zekâ Destekli Bir Yazılım Çerçevesi
                              Tolga Açıkgöz, Hakan Özbaşaran
15.45-16.00     Ara

                             3. OturumOturum Başkanı: İsmail Özgür Yaman
16.00-16.15      Trafik Kordonlarında O-D Matris Hesapları için Bluetooth Sensör Verilerinin Sadeleştirilmesine Yönelik Bir Algoritma Önerisi
                             Beylun Özlü, Mustafa Sinan Yardım
16.15-16.30      Toplu Taşıma İşletmesinde Talep Odaklı Sistem Yaklaşımı
                              İsmail Adalıoğlu, Gürcan Sarısoy
16.30-16.45      Türkiye Otoyollarının Tarihsel Süreci ile Getirdiği Finansal ve Teknolojik Yenilikler
                              İrfan Ünal
16.45-17.00     Karayolları Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi
                             Özgenç Uslu, Önder Çelik
17.00-17.15         Ara
17.15-18.00       Yapay Zekaya Hakediş Öğretmek mi? – Oska Yazılım Ürün Tanıtım Semineri
                              Caner Demircan

09.30-10.00     Kayıt

                               4. Oturum – Oturum Başkanı: Çağla Meral Akgül
10.00-10.45      Geleceğin İnşasında Sıfır-Karbon Binalar
                               Davetli Konuşmacı: Türkan Göksal Özbalta

10.45-11.00       3 Boyutlu Yazıcılardaki Baskı Hatalarının Hibrit Görüntü İşleme Yöntemleri ile Tespit Edilmesi
                              Yavuz Selim Taşpınar, Eren Dağlı, Mahmut Yıldız, Mustafa Büber
11.00-11.15         3 Boyutlu Baskı Yöntemiyle Üretilen Sürdürülebilir Betonun Analizi
                               Harun İsfendiyaroğlu
11.15-11.30        Konsol Dayanma Duvarları için Optimum Maliyet ve CO2 Emisyonunun Sezgisel Algoritma Tabanlı Araştırılması 
                              Esra Uray, Merve Bağcı, Ünzile Mehtap Bedir
11.30-11.45        İç Mekân Konumlandırma Teknikleri ile Rölöve Hazırlanması
                              Önder Halis Bettemir, Nezir Doğan
11.45-12.00       Blok Zincir Tabanlı Akıllı Sözleşme ile İnşaat Sahasına Boya Tesliminin Yapılması 
                              Önder Halis Bettemir, Ali Uzunkaya
12.00-13.00      Yemek Arası

                               5. Oturum – Oturum Başkanı: Y. Cengiz Toklu
13.00-13.45    
  Akıllı Şehirler ve Mevcut Yapı Stoğunun Dijitalleştirilmesi
                               Davetli Konuşmacılar: Deniz Ülgen, Süleyman Arda Güler
13.45-14.00       Betonarme Yapılarda Deprem ve Donatı Korozyonundan Kaynaklanan Hasarların Derin Transfer Öğrenme Yöntemi İle Tespiti
                               Gamze Doğan, Musa Hakan Arslan, Alper İlki
14.00-14.15       Betonarme Yapılarda Yapısal ve Yapısal Olmayan Hasarların Derin Öğrenme ile Ayrımı
                               Beyza Gültekin, Gamze Doğan
14.15-14.30       Betonarme Yapı Elemanlarında Deprem Sonrası Hasarların Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Sınıflandırılması
                               Mertcan Yılmaz, Gamze Doğan, Musa Hakan Arslan, Alper İlki
14.30-14.45      Ara

                               6. Oturum – Oturum Başkanı: Berna Unutmaz
14.45-15.00      Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminde Uzaktan Algılama ve Yerel İstasyon Verilerinin Karşılaştırılması: Aşağı Seyhan Havzası için Bir Uygulama
                              Halil Karahan, Mahmut Çetin, Müge Erkan Can
15.00-15.15       Bir Tünel Kazısında Meydana Gelen Aşırı Deformasyonlar ve Bu Deformasyonlara Karşı Zemin İyileştirme Tasarımının Modellenmesine Yönelik Bir Vaka Analizi
                              Bartu Çelenk, Sami Oğuzhan Akbaş
15.15-15.30       Yüksek Binalarda Titreşim Frekanslarının Faz Temelli Optik Akış ile Tespitine Dair Deneysel Bir Çalışma
                              Ferit Yardımcı, Cem Yalçın
15.30-15.45       Bilgisayar Kullanan Kadar Akıllıdır
                               Ergun Gedizlioğlu
15.45-16.00       Ara
16.00-17.00       Panel: Teknoloji, Mühendislik ve Geleceğimiz 
                               Kolaylaştırıcı: Selçuk Uluata
                               Panelistler:  Ahmet Hasan Koltuksuz, Beno Kuryel, Mustafa Atmaca